Participatie in zeven vervoerregio’s

REGIONALE MOBILITEITSPLANNEN OPMAKEN VIA EEN STEVIG PARTICIPATIETRAJECT

Regionale mobiliteitsplannen

Het openbaar vervoer anno 2021 zal er anders uitzien dan vandaag. Waar de bus nu kronkelend alle moeite doet om elke woonwijk te bereiken, en de belbus de gaten vult, zal in de toekomst vervoer aangeboden worden op maat van de noden van de gebruiker. Lege bussen verdwijnen uit het straatbeeld, de bussen maken rechtstreekser en sneller de verbinding tussen de regionale centra, en de belbus wordt aangevuld met openbaar vervoertaxi’s, vervoerscheques, deelfietsen, deelsteps, deelauto’s… Om dat alles vlot en efficient te laten verlopen heeft de Vlaamse overheid beheer op drie niveau’s voorzien. Regionaal voor de grote lijnen, lokaal voor uiteraard de lokale mobiliteitsvragen en een tussenniveau waarin de gemeenten samenzitten om het netwerk te vervolledigen. Hiertoe werden mobiliteitsregio’s afgebakend, 15 doorheen heel Vlaanderen, en worden regionale mobiliteitsplannen opgemaakt. O2 heeft, samen met haar partners Deloitte, Mint, Traject en Tractebel, de opdracht gekregen dit proces te begeleiden voor zowaar zeven van de 15 regio’s: Westhoek, Oostende, Roeselare, Brugge, Vlaamse Ardennen, Aalst en Waasland. Onze taak bestaat erin de participatie bij de opmaak van die plannen te verzorgen. Burgers komen aan het woord, willekeurig geselecteerde burgers, maar ook jongeren, mensen met een mobiliteitsbeperking, en hele reeksen stakeholders. O2 oogst breed alle opduikende ideeën en geeft ze door aan de mobiliteitsexperten zodat die er in hun plannen effectief rekening mee kunnen houden.

 

Deliverables in 2019 en 2020

 

  • Brochure
  • Enquête
  • Gespreksleiding
  • Illustratie
  • Animatie

  • Illustratie
  • Redactie
  • Strategie
  • Vormgeving