Aardwarmte voor Janssen Pharmaceutica?

O2 ONDERSTEUNT JANSSEN PHARMACEUTICA STRATEGISCH-COMMUNICATIEF OP VLAK VAN STAKEHOLDERSMANAGEMENT

Misschien hebt u ooit het voorrecht gehad om met een ex-mijnwerker enkele honderden meters af te zakken in de Limburgse ondergrond. Dan zal u de ‘aardwarmte’ persoonlijk ervaren hebben. Hoe dieper u de mijnschacht afzakte, hoe warmer u het kreeg. Dit is aardwarmte. Die zorgt ervoor dat het grondwater dat diep in de aarde aanwezig is, opwarmt.

Janssen Pharmaceutica wil haar bestaande (verouderde) stookinstallatie vervangen door een installatie die gebruik maakt van aardwarmte. Onderzoek van het VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) geeft immers aan dat het grondwater 3,5 kilometer onder Beerse ongeveer 120 graden warm is. En deze warmte wil Janssen Pharmaceutica gebruiken om te voorzien in de eigen energiebehoefte.

O2 ondersteunt Janssen Pharmaceutica strategisch-communicatief op vlak van stakeholdersmanagement en door middel van redactie en realisatie van presentaties. Hoofddoel is om een maatschappelijk draagvlak te creëren zodat dit project ‘diepe geothermie’ op een vlotte manier kan geïmplementeerd worden.

Deliverables in 2015

  • Brochure

  • Illustratie

  • Redactie

  • Strategie

  • Vormgeving