Begeleiding fusie twee regionale landschappen

O2 WERKTE SAMEN MET BEIDE RADEN VAN BESTUUR EEN STAPPENPLAN UIT VOOR DE FUSIE

Fusie

Sinds tientallen jaren zijn er twee regionale landschappen actief in de Westhoek: eerst was er het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels. Enkele jaren later startte het Regionaal Landschap IJzer & Polder haar activiteiten op. De laatste jaren werkten beide organisaties al intens samen. Maar nu wordt onder impuls van het provinciebestuur West-Vlaanderen een grotere stap gezet … de fusie van beide organisaties is aan de orde.

In dergelijke kwesties is een onafhankelijke begeleiding geen luxe. O2 nam met veel enthousiasme de taak op zich om – samen met een delegatie van beide raden van bestuur – de fusie voor te bereiden. De voorbije twee maanden werd een kort maar stevig parkoers afgelegd waarbij we samen met een 10-tal actieve bestuursleden een stappenplan uitwerkten voor deze fusie. Het resultaat werd nadien voorgesteld en besproken in de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van beide organisaties.

In 2011 werkte O2 een strategisch beleidsplan 2011-2020 uit voor het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels. We zijn enkele jaren verder, maar wat blijkt nu: dit plan heeft nog niet aan actualiteitswaarde ingeboet en wordt als inhoudelijke basis voor het Regionaal Landschap Westhoek naar voor geschoven. En daar zijn we fier op.

Deliverables in 2017

  • Gespreksleiding

  • Interne communicatie

  • Redactie

  • Strategie