Bemiddelen over de Sint-Jan De Doperkerk

OM TOT EEN GEDRAGEN VISIE TE KOMEN WAAR ALLE PARTNERS ZICH IN KUNNEN HERKENNEN, NAM O2 DE ROL VAN BEMIDDELAAR OP

Sint-Jan De Doperkerk

Amper tien maanden na de hevige brand van de Sint-Jan De Doperkerk in Anzegem wordt de nieuwe toekomst voor de kerk concreter. De voorbije maanden hebben de kerkfabriek, het bisdom, Onroerend Erfgoed en het gemeentebestuur samen nagedacht over een hedendaagse bestemming van de kerk. Om tot een gedragen visie te komen waar alle partners zich in kunnen herkennen, nam O2 de rol van bemiddelaar op.

Samen met de intercommunale Leiedal werkten we via een iteratief proces met de vier projectpartner verschillende ideeën uit. Dit mondde na enkele maanden ‘samen-denken’ uit tot een voorstel waarbij drie functies gecombineerd worden: een liturgische plaats, een multifunctionele ruimte én een werkplek voor gemeentelijke diensten.

Eenmaal de betrokkenen weten wat ze voor ogen hebben met de kerk werd de hulp van de Vlaamse Bouwmeester ingeroepen. Via de ‘Open Oproep’ wordt een ontwerpwedstrijd georganiseerd.  Een vijftal ontwerpers krijgen de kans om in de tweede helft van 2016 een voorstel voor de kerk en de onmiddellijke omgeving uit te werken. De inwoners van Anzegem zullen mee kunnen bepalen welk van deze ontwerpen effectief gerealiseerd zal worden.

Deliverables in 2015

  • Gespreksleiding

  • Redactie

  • Strategie