Communicatie meerjarenplan Nazareth

INWONERS WERDEN EEN DEEL VAN DE COMMUNICATIECAMPAGNE

Meerjarenplan

Het gemeentebestuur van Nazareth wil de komende beleidsperiode een doorgedreven participatief beleid met meer communicatie en meer inspraak uitrollen. De participatieve opmaak van het meerjarenplan is een eerste én cruciale stap in de nieuwe beleidsstijl van het gemeentebestuur. Het bestuur organiseerde een grootschalige bevolkingsbevraging waarbij inwoners via een schriftelijke en/of online vragenlijst hun input gaven over een ruim aantal onderwerpen.

Alle inwoners werden warm gemaakt om hun stem te laten horen. Een sterke communicatiecampagne vertaalde de ambitie in een positieve oproep gerealiseerd door O2. De bevraging was het werk onze partner Public Minds.

Deliverables in 2019

  • Campagne

  • Enquête

  • Fotografie

  • Gespreksleiding

  • Namesearch

  • Namesearch

  • Redactie

  • Strategie

  • Vormgeving