Project omschrijving

De Westhoek: écht nieuw!

DE WESTHOEK IS VEEL MEER DAN UNIEKE LANDSCHAPPEN VOL LANDBOUW EN NATUUR. WAT JE HIER VINDT, IS ECHT. EEN ÉCHTE GESCHIEDENIS, ÉCHT ETEN EN DRINKEN, ÉCHTE DOENERS, KORTOM … ÉCHTE MENSEN. MENSEN DIE RUIMTE WILLEN OM TE LEVEN, RUIMTE OM TE ONDERNEMEN. MAAR OOK: RUIMTE VOOR ELKAAR. MENSEN OOK DIE VOORUITKIJKEN EN DIE MET EEN BLIK OP DE WERELD GEÏNSPIREERD WORDEN DOOR ALLES WAT DE WESTHOEK TE BIEDEN HEEFT

De verschillende streekpartners (provincie, Westtoer, Resoc) willen een gezamenlijke boodschap brengen over de Westhoek. Ze willen een klaar en duidelijk beeld scheppen van wat de Westhoek werkelijk is en dit krachtig communiceren, zowel binnen als buiten de Westhoek. Hoe dit moest gebeuren werd door O2 in een communicatiestrategie en -plan verduidelijkt.

Een van de elementen was het formuleren van een gewenst toekomstbeeld. Wij verwerkten het in een mooi stukje proza. Een Westhoeker leest het je voor onderaan dit bericht. Verder staan rolmodellen centraal in de campagne, persoonlijkheden die een voorbeeldfunctie vervullen voor andere mensen en die navolging verdienen.

O2 ontwikkelde ook het label ‘De Westhoek Inspireert’. Het is zowel geïnspireerd door de kunstwerken van Piet Mondriaan (primaire kleuren, asymmetrie en duidelijke vlakverdeling), door de geometrische vormen van een cultuurlandschap alsook door brandglas. Met dit label komt de Westhoek op een atypische en verrassende manier in beeld. En dit is ook de bedoeling. Het label staat voor creativiteit, inspiratie maar ook voor (de) ruimte die de Westhoek biedt. Het toont aan dat de Westhoek een veelheid van kleuren, ideeën, invalshoeken is. Een aantal vlakken/ruimtes zijn reeds ingekleurd. Andere vlakken zijn nog wit: in de Westhoek is er nog ruimte in alle betekenissen van het woord.

Deliverables in 2013

  • Branding

  • Campagne

  • Fotografie

  • Huisstijl

  • Illustratie

  • Logo

  • Namesearch

  • Redactie

  • Strategie

  • Vormgeving