Een bijenplan voor stad Genk

O2 STOND IN VOOR DE COMMUNICATIE- EN MARKETINGSTRATEGIE VAN HET BIJENPLAN

Het gaat niet goed met de bijen. Onze belangrijkste bondgenoten in de voedselproductie sterven letterlijk uit. Honingbijen verdwijnen uit hun kasten en studies tonen aan dat de wilde soorten het zo mogelijk nog slechter doen. De stad Genk wil daar iets aan doen en lanceerde een bijenplan. O2 stond in voor de communicatie- en marketingstrategie ervan.

De opdracht door de stad Genk was duidelijk én uitdagend: “Werk een creatieve en onderscheidende strategie uit resulterend in een concreet plan met acties en methodieken afgestemd op de verschillende, beoogde doelgroepen met als doel hen te activeren. De strategieën dienen ook vertaald te worden in een sterk campagnebeeld, rekening houdende met de huisstijl van de stad.” En dit deden we met veel plezier. In het verlengde van de baseline ‘Iedereen Genkt’ werd de campagne voor de bijen ‘iedereen BIJeen’. Een campagnebeeld werd ontwikkeld alsook talloze acties, met bijzondere aandacht voor de stedelijke context alsook het grote aantal inwoners van Turkse origine.

 

Deliverables in 2016

  • Branding

  • Campagne

  • Educatie

  • Huisstijl

  • Illustratie

  • Logo

  • Namesearch

  • Redactie

  • Strategie

  • Vormgeving