Een facelift voor het kerkplein in Haaltert

MENSEN SAMEN LATEN NADENKEN OVER DE HERINRICHTING VAN HUN KERKPLEIN. EEN KOLFJE NAAR DE HAND VAN 02.

Herinrichting kerkplein

Het Sint-Goriksplein en het aansluitende plein voor de plaatselijke bibliotheek zijn het hart van Haaltert. Het gemeentebestuur is van mening dat er heel wat schort aan de inrichting van beide pleinen. Het moet anders en beter, vinden ze.

Hoe beide pleinen er uit moeten zien, is nog niet uitgemaakt. Een eerste verkennend traject werd in de warme junimaand uitgerold. O2 tekende mee de krijtlijnen uit van een mogelijke herinrichting. Een later aan te stellen ontwerpbureau kan er verder mee aan de slag.

Na een korte interne voorbereiding organiseerden we een wandelworkshop met vertegenwoordigers van elke fractie in de gemeenteraad, een afvaardiging van het college en verschillende medewerkers van het gemeentebestuur. Samen zochten we uit wat de concrete uitdagingen zijn van de projectzone en gaven we aanzetten van antwoorden.

De conclusies van de interne voorbereiding werden tijdens een tweede wandelworkshop voorgesteld aan en besproken met bewoners van de projectzone, lokale handelaars, organisatoren van de markt en de kermis, etc. De resultaten van dit korte maar resultaatgerichte participatietraject werden in een overzichtelijk conclusierapportje gepresenteerd aan het gemeentebestuur.

Deliverables in 2018

  • Gespreksleiding

  • Redactie

  • Strategie