Een groene boulevard tussen Nazareth en Eke

Nazareth en Eke zijn de tweelingskernen van de gemeente Nazareth. Nazareth het katholieke zusje, naar een twaalfde-eeuwse parochie die een Bijbelse naam meekreeg. Eke het heidense zusje, naar de heilige eik die er ooit stond. Beiden werden al van oudsher met elkaar verbonden door een beeldige straat met kasseien waarover de koetsen, de hondenspannen en de boerenkarren gezellig botterden. Ze werd omzoomd door een dubbele rij eiken. Maar de tijd staat niet stil. Van nostalgie alleen kan een gemeente niet leven. De straat werd rechtgetrokken en gemoderniseerd. En ligt nu een verbindingsweg die verworden is tot een asfaltwoestijn. Heel veel ruimte voor de wagen, een overvloed aan vaak niet gebruikte parkeermogelijkheden en niet zo veilig voor fietsers en voetgangers.

De gemeente Nazareth heeft de ambitie deze weg om te vormen tot een Groene Boulevard. Een aaneenschakeling van pleintjes en lanen, met veel bomen en groen, trager verkeer en een brede, afgescheiden ruimte voor voetgangers en fietsers. Het gemeentebestuur sprak O2 aan om dit samen met de bevolking vorm te geven. Blikvanger is het nieuwe wegtracé dat we in een brug over de oude baan spannen. In de centra staan ook twee infozuilen. De bevolking krijgt een infokrant, een onlinebevraging en twee webinars. En ook met de middenstand gaan we in gesprek. Samen de toekomst vormgeven en de ruimte duurzaam maken, een kolfje naar de hand van O2.

Deliverables in 2021

  • Campagne

  • Enquête

  • Fotografie

  • Gespreksleiding

  • Illustratie

  • Redactie

  • Strategie

  • Vormgeving