Energietransitie in Eeklo

ALS PARTNER VAN KELVIN SOLUTIONS ONDERSTEUNDE O2 DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN EN DE STAD EEKLO BIJ HET ONTWIKKELEN VAN EEN WARMTEZONERINGSPLAN VOOR EEKLO EN EEN WARMTETRANSITIEVISIE VOOR DE WIJK OOSTVELD

Warmtezoneringsplan en transitievisie

O2 en Kelvin Solutions ontwikkelen voor de stad Eeklo een warmtezoneringskaart. Op deze kaart worden uitspraken gedaan over welke energieconcepten plausibel zijn voor de verschillende buurten. Binnen een warmtezoneringskaart worden er tal van energieconcepten afgewogen. Er wordt gekeken naar de beschikbare lokale warmtebronnen, de haalbaarheid/ levensduur van bestaande of nieuwe energiewerken en de kenmerken van de gebouwen om die energieconcepten op toe te passen. Zo ontstaat er een matrix van mogelijke energieconcepten.

De warmtezoneringkaart is informerend voor bewoners en legt niets op. Dankzij deze kaart hebben bewoners wel beter zicht op wat de mogelijkheden zijn voor de eigen energietransitie. De projectleider van de stad Eeklo vatte de ambitie van het project als volgt samen: “De opdracht is voor mij geslaagd als ik een eigenaar van een woning kan aangeven waar hij/zij binnen welke termijn best op inzet: aansluiting op een warmtenet, een individuele warmtepomp, gas, …”

Deliverables in 2020

  • Enquête

  • Gespreksleiding

  • Illustratie

  • Redactie

  • Strategie

  • Vormgeving