Inwoners denken mee over vernieuwing dorpskern

NET ZOALS BIJ VEEL ANDERE PARTICIPATIEPROJECTEN BLEEF O2 OOK IN LANGEMARK ZOVEEL ALS MOGELIJK OP DE ACHTERGROND. WANT WANNEER WIJ VERTROKKEN ZIJN, MOET DE KLANT ALLEEN VERDER KUNNEN

Vernieuwing dorpskern

Langemark heeft heel wat troeven om te koesteren. Mobiliteitsproblemen kent het dorp niet, voorzieningen zijn er genoeg en als er iets is wat in het dorp niet kan gevonden worden, dan is dit niet erg. Ieper is immers vlakbij. En vooral… in Langemark is nog ruimte om te leven.

Maar… stilstaan is achteruitgaan. Als de kwaliteiten van het dorp niet alleen behouden moeten blijven, maar liefst ook nog toenemen, dan moet er iets gebeuren. En dit is de doelstelling van de dorpskernvernieuwing van Langemark. Het project kreeg de naam verlangemark.

Omdat bij de dorpskernvernieuwing belangrijke keuzes gemaakt worden én omdat alle werken onvermijdbaar zullen samen gaan met hinder, was het van groot belang om de bevolking in een vroeg stadium te betrekken. Hiervoor deed het gemeentebestuur beroep op O2. Wij werkten een strategie uit, ondersteunden de gemeente bij de organisatie van informatiemomenten, organiseerden dialoogtafels met de betrokken burgers en zorgden voor de redactie van een extra editie van het gemeentelijk informatieblad. Allemaal in nauwe samenwerking met de betrokken schepenen en ambtenaren.

Deliverables in 2015

  • Brochure

  • Gespreksleiding

  • Logo

  • Redactie

  • Strategie

  • Vormgeving

  • Namesearch