Klimaatadaptatie uitleggen met Jill Peeters

VIDEO NAAR AANLEIDING VAN SLOTMOMENT DENKTANK KLIMAATADAPTATIE VLAANDEREN

Klimaatadaptatie

De Denktank KlimaatAdaptatie Vlaanderen (DKA-V) werd opgericht door de Vlaamse Overheid, departement Omgeving in het kader van het Vlaams Adaptatieplan en bestaat uit experten van overheden, bedrijven, middenveldorganisatie en kennisinstellingen. Doel is het formuleren van een breed gedragen antwoord op de klimaatverandering. Want anders dan mitigatie, die gericht is op het voorkomen en beperken van klimaatverandering, focust adaptatie op de zoektocht naar effectieve manieren om ons als maatschappij aan te passen aan de klimaatveranderingen.

O2 zorgde voor een naam, een huisstijl én film met Jill Peeters
Ter ondersteuning van haar slotevent deed DKA-V beroep op O2. Dit resulteerde in een boeiend programma, wervende uitnodigingen en persteksten, gastvrouw Jill Peeters en een aantrekkelijk filmpje voor gebruik op sociale media.

Deliverables in 2017

  • Redactie

  • Strategie

  • Video