Nudging bij aanpak van zwerfvuil

O2 WERKT SAMEN MET AFVALINTERCOMMUNALES EN DE SCHOLEN AAN PROEFPROJECTEN WAARBIJ NUDGING IN DE PRAKTIJK WORDT GETEST

Nudging

Sinds 2004 zetten de provincie West-Vlaanderen en de verschillende West-Vlaamse afvalintercommunales acties op om zwerfvuil een halt toe te roepen. De laatste jaren gebeurde dit onder de noemer ‘Let’s do it in de vuilbak’, met vorig jaar een campagne voor secundaire scholen. Uit die campagne bleek dat voor een doeltreffende aanpak meer nodig is dan louter sensibiliseren. Een tandje bijzetten dus …

Maar welke middelen zijn effectief? En welke techniek werkt het best? Informeren, straffen, belonen of nudging? Varieert dit al naargelang het gaat om bijvoorbeeld een ASO of een BSO-school? Of de leeftijd van de leerlingen? Welke infrastructuur is nodig? …

Heel wat vragen dus! En om deze zo goed mogelijk te beantwoorden hebben de afvalintercommunales een denktank met onderwijzend personeel opgezet. Wat heeft O2 hiermee van doen? Wij faciliteren het gesprek. En wat is het doel? De resultaten van de denktank volgend schooljaar omzetten in enkele proefprojecten. Na grondige evaluatie worden de beste oplossingen ter beschikking aan alle scholen.

Deliverables in 2018 – 2019

  • Campagne

  • Educatie

  • Enquête

  • Gespreksleiding

  • Interne communicatie

  • Campagne

  • Educatie

  • Enquête

  • Gespreksleiding

  • Interne communicatie