Onze conclusies van het participatietraject voor minister Weyts

O2 DROEG BIJ TOT EEN BREED DRAAGVLAK OVER EEN DOSSIER DAT AL VEEL TE LANG AANSLEEPT

Een draagvlak bij 19 van de 21 stakeholders

Op 22 maart 2018 werden in Woesten de conclusies van het participatietraject over de toekomstige herinrichting van de N8 Ieper-Veurne voorgesteld. Hoe het traject Ieper-Veurne eruit moet zien, is al decennialang onderwerp van een hevig debat in de Westhoek.

Het eindrapport is het resultaat van 12 maanden intens overleg met alle bij de N8 Ieper-Veurne betrokken stakeholders (gemeentebesturen, politieke partijen, middenveldorganisaties en bewonersgroepen), enkele extra studies, verkeerstellingen én een bevraging van de bewoners van de dorpen langs de N8.

Uit het participatief traject blijkt dat bijna alle belanghebbenden zich kunnen scharen achter het uitgewerkte voorstel van optimalisatie van de N8 tussen Ieper en Veurne. Twee stakeholders blijven van mening dat de voorgestelde inrichting niet toereikend is als vlotte en veilige verbinding.

De standpunten van alle stakeholders zijn opgenomen in het eindrapport. Nu is het aan de Vlaamse regering om de volgende stappen uit te tekenen. Minister Weyts deed alvast de belofte om hierover in de loop van 2018 duidelijkheid te scheppen.

Deliverables in 2017-2018

  • Enquête

  • Gespreksleiding

  • Redactie

  • Strategie

  • Vormgeving