Participatie over doortocht Oostrozebeke

VOOR O2 START PARTICIPATIE STEEDS MET HET BEPALEN VAN DE ONDERHANDELINGSRUIMTE

Oostrozebeke … één van de vele typische West-Vlaamse dorpen die doormidden wordt gesneden door een knoert van een gewestweg. Veel te breed, te hoge snelheid, overdaad aan asfalt … kortom een plek waar werk aan de winkel is. De herinrichting was de voorbije jaren ‘talk of the town’. Maar nu maakt de gemeente er echt werk van. O2 zorgde voor de nodige ondersteuning bij het overleg.

Het gemeentebestuur nam O2 onder de arm om hen te begeleiden in het participatietraject met de bewoners. Vertrekpunt was een voorstel van herinrichting die was uitgewerkt door de West-Vlaamse Intercommunale.

Voor O2 start participatie steeds met het bepalen van de onderhandelingsruimte. Wat zijn de uitgangspunten voor de herinrichting? Waaraan moet het ontwerp minimaal voldoen? Op welke punten mag het ontwerp bijgestuurd worden? Over welke elementen van het ontwerp is geen ruimte meer voor debat? … Veel vragen die een antwoord moeten krijgen vooraleer we de dialoog opstarten. Een vette kluif, zo bleek.

Eénmaal dit duidelijk was, organiseerde we het centrumweekend. Inwoners werden uitgenodigd voor een beknopte presentatie. Wie dit wenste kon nadien deelnemen aan een dialoogtafel. In kleine groepjes werd rond schetsen van de mogelijke herinrichting van gedachten gewisseld en conclusies geformuleerd. Daarnaast werden nog verschillende dialoogtafels met specifieke groepen georganiseerd. Deze weliswaar op uitnodiging …

O2 verwerkte de bemerkingen in een synthesedocument en stelde die voor aan het college. En dan waren de politici opnieuw aan zet om een weloverwogen beslissing te nemen.

Deliverables in 2015

  • Enquête

  • Gespreksleiding

  • Redactie

  • Strategie

  • Video

  • Vormgeving