Participatie over RUP Heist-op-den-Berg

Heist-op-den-Berg

Procesbegeleiding

Heist-op-den-Berg kiest bij de ontwikkeling van een binnengebied in het centrum van de gemeenten voor een kwalitatieve inbreiding. Dit is natuurlijk toe te juigen. Maar dit gebied heeft vele buren. En ook deze mensen moeten hiervan overtuigd worden. Het gemeentebestuur zocht O2 op met de vraag hen hierin te begeleiden.

Dit nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) is niet alleen een uitdaging omwille van de ambitie ervan. Het is ook de eerste maal voor het gemeentebestuur dat ze een RUP opmaakt volgens de nieuwe wettelijke procedure. Dit betekent dat al in de fase van de startnota de belanghebbenden worden geconsulteerd.

O2 tekende het participatief traject uit voor de opmaak van het RUP en ondersteunde het gemeentebestuur bij het ‘veldwerk’.

Deliverables in 2018

  • Gespreksleiding

  • Redactie

  • Strategie