Participatie zoals het hoort

O2 ONDERSTEUNDE HET STADSBESTUUR BIJ ZOWEL DE VOORBEREIDING ALS DE UITVOERING VAN EEN AMBITIEUS PARTICIPATIEF PROCES

Na heel wat studiewerk werd in 2011, in het stadscentrum van Poperinge, een nieuw verkeerscirculatieplan ingevoerd. De meest in het oog springende maatregel was de herinrichting van de Grote Markt. Maar er was natuurlijk meer en de nieuwe verkeerssituatie was voor iedereen wennen. Nu, meer dan twee jaar later, zijn de meeste mensen vertrouwd met de nieuwe toestand. Anderen uiten – soms terechte – kritiek. Want inderdaad, er zijn nog enkele pijnpunten die opgelost moeten worden. Het stadsbestuur van Poperinge heeft daarvoor verschillende voorstellen uitgewerkt. Maar over wat nu precies moest uitgevoerd worden, daar wilde het stadsbestuur niet alleen over beslissen. Het participatietraject ‘Poperinge in beweging!’ was geboren.

De inwoners kregen drie mogelijke keuzemogelijkheden die een extra editie van de stadskrant werden toegelicht. Via een online enquête konden mensen dan aangeven welke oplossing hun voorkeur genoot. De resultaten van die bevraging werden vervolgens besproken in vier Ronde Tafels met telkens een 20-tal willekeurig geselecteerde inwoners. In een vijfde Ronde Tafel kregen vertegenwoordigers van de adviesraden en bewonersplatforms het woord.

Het participatietraject helpt het stadsbestuur om een correcte inschatting te kunnen maken welke keuzes over welk maatschappelijk draagvlak beschikken. Maar het participatietraject was voor alle betrokkenen, de lezers van de extra editie van de stadskrant, de 1.036 deelnemers aan de internetenquête en in het bijzonder de 102 deelnemers aan de Ronde Tafels, ook een prima oefening in democratie. Een unieke kans om kennis te maken met de problematiek van de verkeerscirculatie, mee na te denken over oplossingen en vooral: aan den lijve te ondervinden dat het zoeken naar de beste oplossing voor zoveel mogelijk mensen, geen eenvoudige opgave is.

Deliverables in 2014

  • Enquête

  • Gespreksleiding

  • Redactie

  • Video

  • Vormgeving