MOW: projectgidsen voor mobiliteitsplannen

VOOR ELKE VERVOERREGIO EEN PROJECTGIDS TER ONDERSTEUNING VAN HET PARTICIPATIETRAJECT

Projectgidsen

O2 begeleidt als lid van een consortium zeven vervoerregio’s bij de opmaak van hun mobilteitsplan. Een eerste stap daarin is een startvergadering, waarbij we in de namiddag alle stakeholders, en in de avond alle gemeenteraadsleden uit de regio bijeenroepen. Samen met het Vlaamse departement mobiliteit en openbare werken, en met de mobiliteitsexperts uit ons consortium, leggen we het nieuwe beleidskader en alle nieuwe begrippen uit. Kernnet, aanvullend net, vervoer op maat, … Om tot een goede participatie met de stakeholders te komen, en om de gemeenteraadsleden beslagen beslissingen te laten nemen, moet iedereen de kans krijgen kennis op te bouwen. En daar helpen we graag een handje mee. Per regio ontwierpen we een projectgids om uit te delen op de startvergaderingen, een knappe brochure met een frisse lay-out en gelardeerd met treffende grafische elementen waar we geen beetje fier op zijn.

 

 

De brochure kan dienen als naslagwerk doorheen het gehele participatietraject. Voor de fijnproevers, de voorkaft van elke brochure bevat een typisch beeld uit de streek… het stadhuis van Sint Niklaas, de Muur van Geraardsbergen, de Dender in het land van Aalst, de Roeselaarse REO veiling, de Westhoekse heuvels, het Brugse belfort en het station van Oostende. En elke regio heeft zijn eigen vogeltje, de meeuw uiteraard voor Oostende, de Brugse zwaan, de reiger uit de Denderstreek enzovoort… Maar de inhoud is zeker even boeiend als de vorm, heldere beknopte teksten die dadelijk tonen waar het om gaat. Een voorbeeldje vind je hier.

 

Deliverables in 2019 en 2020

 

 • Animatie
 • Brochure
 • Campagne
 • Enquête
 • Gespreksleiding
 • Illustratie

   
 • Redactie
 • Strategie
 • Video
 • Visuals
 • Vormgeving
 • Website