Samen de bus op over de N8

O2 KREEG VAN AWV-MOW HET VERTROUWEN OM OP ZOEK TE GAAN NAAR EEN COMPROMIS IN DIT REEDS MEER DAN 30 JAAR AANSLEPENDE DOSSIER

In 2015 werd het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Wegverbinding Ieper-Veurne’ deels vernietigd door de Raad van State. Nu, iets meer dan een jaar later, willen het Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen de draad van dit dossier opnieuw oppikken. Na ruggespraak met Ruimte Vlaanderen en de dienst MER bleek dat een herneming van het GRUP zonder actualisatie van het milieueffectenrapport (plan-MER) niet gewenst is.

Ter voorbereiding van dit alles startte AWV-MOW met een participatief traject met alle belanghebbenden. O2 en ProFlow ondersteunen AWV-MOW hierbij, O2 voor het communicatie- en participatieluik, ProFlow voor de procesbegeleiding. Samen met alle stakeholders wordt nagedacht welke oplossingsscenario’s voor de verbinding Ieper-Veurne verder onderzocht moeten worden. Misschien – hopelijk – komen hierbij ook de contouren van een breed gedragen compromis in beeld.

Op 10 maart ging een eerste ontmoetingsmoment door met stakeholders in dit dossier. Tijdens dit overleg legden we de eerste resultaten voor van de actualisatie van de uitgangspunten en gingen met alle stakeholders het gesprek aan over het plan van aanpak om stappen vooruit te zetten in dit belangrijke Westhoekdossier. Vervolgens gingen we allen samen de bus op voor een dialoog over mogelijke oplossingsscenario’s en dit ter plaatse op een achttal strategische locaties.

Deliverables in 2018 – 2019

  • Enquête

  • Gespreksleiding

  • Redactie

  • Strategie

  • Visuals

  • Vormgeving

  • Video