Sociale woningen verkopen

VIA DE AANPAK VAN VOORTSCHRIJDEND INZICHT EN KRITISCHE (ZEFL)REFLECTIE ZETTE O2 DE MEDEWERKERS VAN ONS ONDERDAK OP HET JUISTE SPOOR

Ons Onderdak

Ons Onderdak, de sociale huisvestingsmaatschappij voor de zuidelijke Westhoek, brengt de komende vijf jaar een 200-tal koopwoningen op de markt. Geen klein bier voor de bouwmaatschappij want het vergt niet alleen een volgehouden inspanning om deze woningen gebouwd te krijgen, ze moeten uiteindelijk ook bij de juiste m/v terechtkomen.

Samen met de medewerkers van Ons Onderdak heeft O2 grondig nagedacht over een verkoopsstrategie en de manier waarop Ons Onderdak zich op de markt wil/kan positioneren. Via de aanpak van voortschrijdend inzicht en kritische (zefl)reflectie zette O2 de medewerkers van Ons Onderdak op het juiste spoor. We dachten samen na over de gewenste ‘look-and-feel’, de centrale boodschap, de USP van Ons Onderdak, de verschillende doelgroepen, de specifieke boodschap per doelgroep, … Het eindresultaat was een verkoopstrategie voor koopwoningen en dat voor de periode 2016-2020.

Deliverables in 2016 – 2020

  • Redactie

  • Strategie

  • Visuals