Speed-schetssessies in de Leievallei

O2 HIELP DE BEZOEKERS EEN STEVIG HANDJE BIJ HET UITTEKENEN VAN HUN PERSOONLIJK INRICHTINGSPLAN VOOR DE BRIELMEERSEN IN DEINZE, DE HEULEBEEK IN HEULE OF HET PARC DE L’ORCHIDÉE IN COMINES

Schetssessies

De Leievallei is aan beide kanten van de Frans-Belgische grens sterk verstedelijkt. De open ruimte staat er stevig onder druk en aan de ecologische waarden van de vallei wordt goed geknabbeld.
Om de resterende open gebieden te vrijwaren van de betonwoede wordt het gebiedsprogramma ‘Leievallei – Parc de la Lys’ opgezet. De projectpartners aan beide kanten van de grens willen daarbij extra inzetten op een co-creatie met burgers.

Op zondag 9 oktober 2016 werd, tijdens de opening van de voorbeeldsite Markebeek in Marke, het startschot gegeven voor dit ambitieuze project. Co-creatie werd hier dan ook onmiddellijk concreet gemaakt. O2 hielp de bezoekers een stevig handje bij het uittekenen van hun persoonlijk inrichtingsplan voor de Brielmeersen in Deinze, de Heulebeek in Heule of het Parc de l’Orchidée in Comines.

Het resultaat ziet u hier.

Deliverables in 2016

  • Campagne

  • Gespreksleiding

  • Illustratie

  • Redactie

  • Strategie