Stad Mechelen: water voor landbouw

Hoe kan waterbeheersing op het Hombeeks plateau hand in hand gaan met de noden van landbouwers, die voor hun bedrijfsvoering liever niet te veel of te weinig water hebben, en de noden van natuur en andere stakeholders? Dit is de vraag die de stad Mechelen zich stelde, en die ze samen met de betrokken stakeholders wenste op te lossen.

O2 deed de stakeholderanalyse en ontwierp voor de stad een volledig en gebalanceerd actieprogramma. De opstart verliep via twee ontmoetingen met landbouwers, eerst informatief en een volgende avond participatief. Vier groepen bogen zich letterlijk over de kaarten en brachten vanuit hun standpunt een reeks krachtlijnen aan waar de Mechelse administratie verder mee aan de slag kon.

Deliverables in 2021

  • Gespreksleiding

  • Redactie

  • Strategie

  • Visuals