Toekomstvisie Kanaal naar Charleroi

HET STUDIEBUREAU ARCADIS WERKT EEN STREEFBEELDSTUDIE UIT VOOR HET KANAAL. O2 ZORGT VOOR EEN PARTICIPATIEF OVERLEGTRAJECT MET DE VELE BETROKKEN PARTIJEN

Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) wil het kanaal naar Charleroi op Vlaamse bodem moderniseren. Dit doen ze natuurlijk in de eerste plaats om de scheepvaart te ondersteunen. Maar er is meer. Voor W&Z is het duidelijk dat een ‘nieuw’ kanaal ook voor omwonenden, bedrijven langs het kanaal, recreanten, … een meerwaarde is. Een project met veel betrokken partijen die sommige belangen delen, maar evengoed een tegenstrijdige toekomstvisie kunnen hebben. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen een ‘winnaar’ is als het project gerealiseerd wordt? O2 zet W&Z op de goede weg.

Het veertien kilometer lange traject van het kanaal op Vlaams grondgebied voldoet niet meer aan de hedendaagse scheepvaartnoden. Sluizen zijn te klein en verouderd, de beperkte afmetingen en diepte van de vaargeul zorgen voor een belemmering van de scheepvaart. Een grondige facelift is nodig. En juist die facelift is een opportuniteit voor mensen die in de buurt wonen, bedrijven, personen- en vrachtverkeer over of langs het kanaal, … Ook de natuur in en rond het water kan er wel bij varen.

Deliverables in 2016

  • Fotografie

  • Gespreksleiding

  • Redactie

  • Strategie

  • Video

  • Visuals

  • Vormgeving