Project omschrijving

Toekomstvisie uittekenen voor Hertsberge

DE GEMEENTE OOSTKAMP ONTWIKKELENDE STAP VOOR STAP, SAMEN MET DE BEWONERS EN GEBRUIKERS EN MET DE HULP VAN O2, EEN TOEKOMSTVISIE VOOR HET DORPSCENTRUM VAN HERTSBERGE.

Ontmoetingscentrum Hertsberge

Het lokale ontmoetingscentrum van Hertsberge heeft zijn beste tijd gehad. Het gemeentebestuur van Oostkamp wil een nieuw OC bouwen dat voldoet aan de hedendaagse noden. Tegelijk grijpt het gemeentebestuur het moment aan om ook over de locatie van de jeugdlokalen, het multifunctioneel gebruik van de kerk, een goede invulling van de pastorie, etc. na te denken. Dat participatie en co-creatie van bewoners en gebruikers hierbij horen, is een evidentie voor het gemeentebestuur.

De voorbije maanden werd stap voor stap een toekomstvisie voor het dorpscentrum ontwikkeld. O2 werd hiervoor ingeschakeld. Wij riepen de hulp in van NERO Architecten om ons inhoudelijk te ondersteunen en de toekomstvisie te visualiseren. Dinsdagavond 14 juni 2018 was een belangrijk tussentijds beslissingsmoment. Tijdens een dialoogavond werden verschillende scenario’s voorgesteld aan de talrijk opgekomen dorpsbewoners. In vier workshops onderwierpen de bewoners de toekomstvisies aan een kritische reflectie.

Deliverables in 2019

  • Gespreksleiding

  • Redactie

  • Strategie