Website over diepe geothermie

MET AARDWARMTE BESCHIKT DE KEMPEN OVER EEN UNIEKE ECONOMISCHE TROEF IN VLAANDEREN. O2 ONTWIKKELDE VOOR VOKA KEMPEN, IOK EN VITO EEN WEBSITE DIE DE DOORBRAAK VAN DEZE GROENE ENERGIEBRON MOET HELPEN VOORBEREIDEN

‘Geothermie’ betekent precies hetzelfde als ‘aardwarmte’. De term is een samentrekking van de Griekse woorden ‘geo’ (aarde) en ‘thermos’ (warmte). Aardwarmte is deels de restwarmte uit de tijd dat de aarde gevormd werd. Aardwarmte is deels ook warmte die ontstaat door natuurlijk verval van elementen in de aardkorst en warmte die ontstaat door de wrijving van onder meer aardplaten. We spreken van ‘diepe geothermie’ als de aardwarmte gewonnen wordt op een diepte van minstens 500 meter onder het aardoppervlak.

Aardwarmte ontginnen kan het gemakkelijkst als op een bereikbare diepte grondwaterlagen aanwezig zijn met een grote waterdoorlaatbaarheid. Maar ook op andere plaatsen kan door middel van aangepaste – maar helaas ook duurdere – technieken aardwarmte ontgonnen worden. Maar of diepe geothermie economisch haalbaar is hangt ook in grote mate af van de nabijheid van voldoende warmteafnemers. In de praktijk zal diepe geothermie dus enkel worden toegepast daar waar een voldoende grote warmtevraag gecombineerd wordt met de beschikbaarheid van een voldoende grote hoeveelheid warm water in een bereikbare grondwaterlaag.
In het buitenland heeft men al ruim ervaring met aardwarmte, dit is onder meer zo in landen als IJsland, Zweden, Italië, Turkije, Nieuw-Zeeland en dichter bij huis ook Duitsland en Nederland. Trouwens, ook in België werd – weliswaar op heel kleine schaal – reeds lang geleden al gebruik gemaakt van aardwarmte. Zo werd het voormalige zwembad van Turnhout sinds 1957 verwarmd door middel van aardwarmte onttrokken op ongeveer 650 meter diepte.

Deliverables in 2015

  • Redactie

  • Website