Project omschrijving

Witgoor: ontwerp je eigen dorp

ONTWERP JE EIGEN DORP

Witgoor

In het najaar van 2017 organiseerde het gemeentebestuur met de hulp van O2 een particpatief traject over de herinrichting van het dorpscentrum van Witgoor. Via dialoogtafels en een dialoogmarkt gingen enkele honderden inwoners met elkaar en het gemeentebestuur in debat.

In oktober 2017 organiseerden we drie dialoogtafels waar telkens een 15-tal dorpsbewoners een eigen voorstel voor centrum van Witgoor uitwerkten. De bewoners werden geselecteerd op basis van hun activiteiten in de school, het Witgoorse verenigingsleven, jeugdorganisaties, … Als opstapje om van gedachten te wisselen werkte het ontwerpteam BLAUWDRUK Stedenbouw drie mogelijke toekomstscenario’s uit.

Het resultaat van dit denkwerk werd enkele weken later voorgesteld aan alle geïnteresseerde bewoners tijdens een dialoogmarkt. Tijdens enkele namiddag- en avondsessies werden korte geleide bezoeken georganiseerd aan een tentoonstelling. Aansluitend gaven bewoners hun opmerkingen en suggesties door aan het gemeentebestuur.

De resultaten van het participatief traject worden door O2 verwerkt in een conclusienota.

Deliverables in 2018

  • Gespreksleiding

  • Redactie

  • Strategie