Project omschrijving

Wonen in een zone voor verblijfsrecreatie

EEN KOLFJE NAAR ONZE HAND!

In de gemeente Zonnebeke zijn er verschillende zones voor verblijfsrecreatie. Niets mis mee, op het eerste zicht. Jammer genoeg is dit wel het geval, hier wonen verschillende mensen permanent. Dit kan niet, want het is in strijd met de bestemming op het gewestplan.

Eenvoudige oplossingen voor het probleem liggen niet voor het rapen. In maart 2011 werd aan de inwoners de mogelijkheid geboden om een zogenaamd ‘declaratief attest’ te bekomen en zo een woonrecht tot eind 2029 te verkrijgen. Om de betrokken inwoners goed te informeren over wat kan en wat niet met dit attest, organiseerde de gemeente een info-moment.

O2 werd erbij gehaald om de gemeente te ondersteunen bij de voorbereiding van de sessie. Daarnaast stonden we in voor de gespreksleiding van het infomoment. Een kolfje naar onze hand!

Deliverables in 2012

  • Gespreksleiding

  • Strategie