Workshops over ombouw R4 in Gentse haven

DRIE GEMEENTEBESTUREN, HET GENTSE HAVENBEDRIJF, INFRABEL, DE LIJN, VMM, … ALLE INSTANTIES OP ÉÉN LIJN KRIJGEN IS EEN ZWARE KLUS. O2 GAF HET PROJECT BIJ AANVANG EEN DUWTJE IN DE RUG

Het Agentschap Wegen en Verkeer maakt de komende jaren werk van de ombouw van de R4 rond Gent tot een échte autoweg. Gelijkvloerse knooppunten worden omgebouwd, nieuwe bruggen en tunnels aangelegd, fietsdoorsteken gerealiseerd. Hierbij zijn veel partners betrokken. Drie gemeentebesturen, het Gentse Havenbedrijf, Infrabel, De Lijn, VMM, … alle instanties op één lijn krijgen is een zware klus. O2 gaf het project bij aanvang een duwtje in de rug.

In de startfase organiseerden we voor de belangrijkste partners een rondrit in het gebied. Niet zomaar een busuitstap maar een reeks van vier goed voorbereide workshops waarbij we halt hielden op belangrijke plekken van de ombouw. Telkens was er ruimte voor duiding en een open gedachtenwissel tussen de verschillende projectpartners. O2 nam iedereen mee op sleeptouw.

Maar natuurlijk is een goede voorbereiding (meer dan) de helft van het werk. Een tiental dagen voor de rondrit kreeg elke deelnemer een projectleidraad in de mailbox. Zo kon iedereen met kennis van zaken en de juiste voorbereiding deelnemen aan de workshops.

 

Deliverables in 2015

  • Gespreksleiding

  • Redactie

  • Strategie

  • Vormgeving