Zwerfvuil vermijden? DIY!

SCHOLEN IN DE STRIJD TEGEN ZWERFVUIL

Nudging

Nudging, een techniek voor gedragsverandering waarbij positieve keuzes op een subtiele manier naar voren geschoven worden, helpt scholen in de strijd tegen zwerfvuil. De West-Vlaamse afvalintercommunales wilden dit uittesten in de praktijk.

Om de leerkrachten warm te maken voor het project, maar vooral om hen te wijzen op sommige absurde, maar realistische situaties, werden op een startmoment drie ludieke filmpjes getoond. Die werden gemaakt in samenwerking met het straattheaterduo Kartje Kilo. Ze tonen situaties die in scholen nog te veel voorkomen (foute nudging), maar dan uitvergroot. De filmpjes kun je hieronder zien.

Samen met straattheaterduo Kartje Kilo maakte O2 drie filmpjes die tonen hoe leraars zwerfvuil (ongewild en onbewust) in de hand kunnen werken.
Waarover gaat het? In dit proefproject gaan we uit van de veronderstelling dat (een deel van) de scholieren de directie, de leerkrachten en het ondersteunend personeel als rolmodellen ziet. Tonen deze rolmodellen consequent het ‘juiste’ gedrag, dan is de kans gro(o)t(er) dat scholieren dit ook doen.

Deliverables in 2019

  • Campagne

  • Enquête

  • Gespreksleiding

  • Interne communicatie

  • Redactie

  • Redactie

  • Strategie

  • Video

  • Vormgeving