Paviljoen Stormvloedkering: reservatie voor klasbezoeken

Hoe reserveer je een klasbezoek?

Stap 1

 • Selecteer de datum van het klasbezoek in onderstaande kalender.
 • Voor een datum meer dan 4 maanden na vandaag, klik bovenaan rechts op >>

Stap 2

 • Selecteer het gewenste tijdsblok in het formulier.
 • Vul jouw contactgegevens in.

Stap 3

 • Heb je een bijzondere vraag? Noteer dit in het vakje ‘eventuele vragen’.

Stap 4

 • Druk op de knop ‘Send’.
 • Je krijgt een mail dat jouw aanvraag in behandeling is.
 • Op de kalender wordt aangegeven dat het bezoekmoment ‘Awaiting approval’ is.

Stap 5

 • Afdeling Kust bevestigt jouw reservatie via mail.
 • De datum en het tijdsblok wordt als ‘Not available’ aangeven.
 • Je ontvangt alle praktische informatie voor jouw bezoek aan het Paviljoen Stormvloedkering.

Vragen?

Mail naar charlotte.devriendt@mow.vlaanderen.be

Kalender word geladen......
- Available
 
- Not available
 
- Awaiting approval
 
- Partially available

selecteer tijdsblok / sélectionner un bloc de temps / Zeitblock auswählen*:

naam school / nom de l'école / name der Schule*:

naam begeleider / nom superviseur / name des Vorgesetzten*:

aantal deelnemers / nombre de participants / anzahl der Teilnehmer*:

Email*:

telefoonnummer school / numéro de téléphone de l'école / telefonnummer der Schule*:

mobiele telefoon begeleider / numéro de téléphone portable superviseur / handynummer des Vorgesetzten*:

eventuele vragen / des questions / irgendwelche Fragen: